Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pouze pro tuto webovou stránku. Neplatí pro žádné jiné webové stránky, které mohou být provozovány klienty Hostiserveru nebo jejich klienty. Klienti Hostiserveru buďto mají, nebo nemají svoje vlastní zásady ochrany osobních údajů. Jestli máte otázky o zásadách ochrany osobních údajů klientů Hostiserveru, kontaktujte přímo klienty. Hostiserver výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv informace, které jste poskytli klientovi Hostiserveru nebo klientovi klienta Hostiserveru.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí Podmínek poskytování služeb, které jsou uvedeny na odkazu (https://www.hostiserver.com/terms-of-service).

Jestliže předplatitelé využívají služby, požadujeme od nich osobně identifikovatelné informace na našem objednávkovém formuláři. Předplatitelé musí poskytnout kontaktní informace (jako je jméno, emailová a poštovní adresa) a finanční informace (jako je číslo kreditní karty, CVV a datum platnosti). Během procesu nákupu Předplatitelé nám mohou poskytnout volitelné informace. Jestliže jsou tyto informace poskytnuty, jsou kryty zásadami ochrany osobních údajů; nicméně jejich poskytnutí je dobrovolné.Náš závazek ochrany osobních údajů

Hostiserver se zavazuje chránit osobní údaje návštěvníků této Webové stránky („Stránka“). Pro dosažení tohoto jsme implementovali komplexní zásady ochrany osobních údajů, kterými se řídí všechny informace, shromážděné nebo poskytnuté naší Stránce. Přístupem, brouzdáním nebo užíváním Stránky uznáváte, že jste si přečetli, pochopili jste a souhlasíte s termíny a podmínkami Zásad ochrany osobních údajů Hostiserveru. Jestliže nesouhlasíte s těmito termíny a podmínkami, prosím, nevstupujte, nebrouzdejte nebo nepoužívejte naší stránku.Námi shromážděné informace a jak je používáme

Neosobní a souhrnné informace. Když navštívíte naší stránku, můžeme zaznamenat obecné údaje, jako je název vaší domény (např. www.Hostiserver.com), název webové stránky, ze které jste vstoupili na naší Stránku, které stránky jste navštívili na naší Stránce a jak dlouhý čas jste na každé stránce strávili. Používáme tyto informace pro nepřetržité monitorování a vylepšení naší Stránky a pro interní analytické účely. Především používáme IP adresy pro analýzu trendů, spravování Stránky, vysledování pohybu Předplatitele a shromáždění informací pro souhrnné účely. (IP adresy nejsou spojeny s osobně identifikovatelnými informacemi).
POsobní informace. Jako návštěvník naší Stránky si můžete vybrat, jestli použijete Stránku se zasláním nám osobních údajů (např. vaše jméno, poštovní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa); například když odešlete dotaz prostřednictvím Stránky, registrování pro určitou sužbu nebo poskytnete vaše shrnutí prostřednictvím naší Stránky. Kdykoliv poskytnete osobní informace pro specifický účel využití Stránky, vaše informace jsou použity pouze pro tento účel, jestliže nesouhlasíte s dalšími nebo tak, jak je požadováno zákonem.

Když na této Stránce poskytnete osobní informace Hostiserveru, rozumíte a souhlasíte, že tyto informace mohou překročit národní hranice a mohou být uloženy a zpracovány v jiné zemi, která nemusí poskytovat ochranu osobních údajů podobnou té, ve které zemi se nacházíte. Nezasíláme vám nebo dalším návštěvníkům naší Stránky nevyžádané e-maily.Používáme e-mail pro odpověď na e-mailové zprávy od vás, pro potvrzení objednávek produktů nebo služeb, umístěných online a pro vyřízení další komunikace, ke které jste nás oprávnili nebo kterou shledáme za nezbytnou pro efektivnější poskytování služeb vám a naším zákazníkům.

Neshromažďujeme úmyslně informace od dětí mladších 13 let.

V mnoha případech si můžete zvolit množství informací, které poskytnete (např. když nám odesíláte informace přes Stránku, můžete si vybrat poskytnout pouze e-mailovou adresu a ne telefonní číslo a poštovní adresu pro odpovědi).Mohou nastat případy, kdy některé z informací, o které žádáme, jsou identifikovány jako povinné a některé jako dobrovolné. V takových případech, jestliže neposkytnete povinné osobní údaje ohledně určité aktivity, nebudete moci se touto aktivitou zabývat.

Můžeme shromažďovat následující dodatečné údaje o každém uživateli:
1. Datum a čas:
- posledního úspěšného a neúspěšného ověření
- poslední změna hesla
2. Počet dobrých přihlášení a špatných pokusů
3. Vaše poslední heslo – abychom se ujistili, že dodržujete politiku bezpečnosti ohledně opětovného použití hesla.

Když se přihlásíte a/nebo změníte vaše heslo, můžeme zaznamenat další informace do logovacího souboru, jako je použitá IP adresa spolu s účely, uvedenými výše.Tyto informace pomohou při následném odhalování pochybných aktivit, týkajících se vašeho účtu. Nebudou použity pro monitorování vašich aktivit, kromě povolení odstranit účet, když již není nadále využíván.Cookies a sledovací technologie

Termín „cookies“ odkazuje na soubory, které jsou převedeny z webové stránky na pevný disk vašeho počítače. Na této Stránce používáme cookies.Nespojujeme informace, které ukládáme v cookies, s žádnými osobními identifikovatelnými informacemi, které nám Předplatitelé poskytnou, když jsou na naší stránce.

HOSTISERVER používá cookies, aby jste se mohli přihlásit a mít přístup k různým stránkám našich služeb bez opětovného zadávání e-mailové adresy a hesla.

Jestliže uživatelé odmítnou cookies, stránka nemůže být nadále užívána.Logovací soubory

HOSTISERVER shromažďuje určité informace automaticky a ukládá je v logovacích souborech. Tyto informace zahrnují Internetový protokol (IP) adresy, typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), referenční/výstupové stránky, operační systém, datum/časové razítko a údaje o toku kliků.Návštěvníci naší webové stránky

Webové servery HOSTISERVERU shromažďují informace od návštěvníků webové stránky spojené s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Protože počítač každého Předplatitele a konfigurace vyhledávače jsou různé, můžeme shromažďovat některé nebo všechny z následujících informací během jejich návštěv:
- IP adresu;
- Typ prohlížeče nebo použitého počítače;
- Počet linků kliknutých na webové stránce HOSTISERVERU;
- Stát nebo zemi, ze které byl učiněn přístup na naší webovou stránku;
- Datum a čas návštěvy;
- Název poskytovatele internetových služeb, použitého pro přístup na naší webovou stránku;
- Webovou stránku navštívenou před příchodem na naší stránku;
- Stránky, prohlížené na webové stránce HOSTISERVERU.
Používáme tyto informace pro zlepšení naší webové stránky, služeb a zkušeností Předplatitelů, stejně tak, jako pro komunikaci s Uživateli.S kým je sdílíme

Vaší registrací dáváte zmocnění k vyzrazení údajů, které jste zadali do systému uživatelské registrace na jakékoliv stránce Hostiserveru, ke které máte přístup po zadání vaší emailové adresy a hesla. Jestliže jste byli registrováni vaší organizací, má se za to, že jste udělili souhlas (implicitně nebo explicitně) pro přenos vašich údajů.

Můžeme sdílet neosobní, souhrnné informace s našimi klienty, partnery a inzerenty. Souhrnné informace nejsou spojeny s žádnými osobními informacemi, které mohou identifikovat individuální osobu nebo webovou stránku.

Dokud nemáme vaše povolení nebo jestliže to není vyžadováno zákonem, sdílíme pouze osobní informace, které jste nám poskytli prostřednictvím naší Stránky s filiálkami a/nebo obchodními partnery Hostiserveru, kteří jednají naším jménem. Maximálně se snažíme zajistit, aby takové filiálky a obchodní partneři, včetně těch v USA a/nebo jakýchkoliv jiných zemích, chránili vaše osobní údaje v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

HOSTISERVER nebude vyzrazovat vaše informace třetím stranám s následujícími výjimkami:
- řádně oprávněná jednotka podpory nebo pomoci, odpovědná za doménu, ve které jste registrováni; - řádně oprávněný manažer prodeje nebo účtu, který je oprávněn vést jednání s vámi a uzavřít závaznou smlouvu s vámi ohledně jakýchkoliv existujících nebo budoucích služeb.Uchování dat

Ponecháme si informace Předplatitelů tak dlouho, jak dlouho jsou aktivní jejich účty nebo jak je třeba pro poskytování služeb. Jestliže si Předplatitelé přejí zrušit svoje účty nebo požádají, abychom již nepoužívali jejich informace při poskytování služeb, kontaktujte nás na support@hostiserver.com. Ponecháme si a budeme užívat informace Předplatitele v nezbytné míře, abychom splnili právní požadavky, pro řešení sporů a vymáhání našich smluv. Po ukončení smlouvy s Předplatitelem již nebudou mít Předplatitelé přístup k těmto informacím a my je můžeme kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu, vymazat.Náš závazek bezpečnosti dat

Pro zabránění neoprávněnému přístupu, zachování přesnosti dat a zajištění správného používání informací zavedli jsme příslušné fyzické, elektronické a manažerské procedury pro zabezpečení a zajištění informací, které shromažďujeme na Stránce. Nicméně byste měli vědět, že Hostiserver nemůže a negarantuje a nemá žádnou kontrolu nad veřejnou sítí nebo sítí třetích stran, prostřednictvím kterých zasíláte vaše osobní údaje Stránce Hostiserveru.Náš závazek ochrany osobních údajů dětí

Ochrana osobních údajů dětí je zvláště důležitá. Z tohoto důvodu nikdy neshromažďujeme nebo nevedeme informace na naší Stránce od těch, o kterých víme, že jim je méně, než 13 let a žádná část naší Stránky není strukturována tak, aby přitahovala osoby mladší 13 let.Propojené internetové webové stránky

Tyto Stránka poskytuje hyperlinky, na které, když kliknete, dostanou vás na jiné místo dokumentu, zcela na jiný dokument nebo na jiné webové stránky, které nejsou kontrolovány Hostiserverem. Tyto hyperlinkové webové stránky mohou obsahovat pravidla ochrany osobních údajů, která jsou odlišná od těch, zde uvedených. Hostiserver není odpovědný za shromažďování, užívání nebo vyzrazení informací, shromážděných těmito webovými stránkami a Hostiserver výslovně odmítá jakoukoliv a veškerou odpovědnost, související s takovým shromažďováním, užíváním nebo vyzrazením.Jak opravit, změnit nebo vymazat vaše informace

Respektujeme vaše žádosti opravit nebo změnit informace na vašem účtu (například vaše jméno, adresu nebo účtovací informace). Toto vylučuje informace, které jsou vedeny pouze v logovacích souborech: jestliže si přejete mít přístup k vašim záznamům v logovacích souborech, můžete o to zažádat písemně. Můžete si ověřit, že byly provedeny příslušné korekce. Pro úpravu nebo změnu informací účtu, kontaktujte support@hostiserver.com. Pro ochranu a zabezpečení vašich osobních údajů také podnikáme přiměřené kroky pro ověření vaší identity před udělením přístupu nebo provedením korekcí.

Odpověď dostanete během šesti týdnů od data obdržení žádosti.

Nicméně jestliže vaše data byla registrována prostřednictvím třetí strany, toto není možné a musíte kontaktovat tuto třetí stranu, aby mohly být informace změněny.

Protože všechna technická data jsou shromažďována automaticky, není možné měnit žádná technická data, vedená ověřovací službou, s výjimkou hesla samotného.Změny zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být měněny. Jakékoliv změny Zásad ochrany osobních údajů Hostiserveru budou vyvěšeny na Stránce. Veškeré informace poskytnuté Hostiserveru prostřednictvím Stránky podléhají termínům a podmínkám Zásad ochrany osobních údajů v platném znění.Jak nás kontaktovat

Jestliže máte jakékoliv jiné dotazy nebo návrhy ohledně Zásad ochrany osobních údajů Hostiserveru, kontaktujte nás, prosím, na support@hostiserver.com.

 

Tento web používá cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s politikou ochrany osobních údajů.